Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

7 grudnia 2017

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego /NPW/ kontynuowała rozpatrywanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001).
Projekt sprowadza się głównie do zmian ustaw o samorządzie gminy, powiatu, województwa mających na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie kontrolowania oraz funkcjonowania niektórych organów publicznych – władzy samorządowej. Przewiduje również zwiększenie roli społeczeństwa w procesie wybierania organów pochodzących z wyborów powszechnych, a także w kontroli tego procesu i organów odpowiadających za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.:
– zmniejszenia do 1000 osób grupy mieszkańców, której przysługuje obywatelska inicjatywa uchwałodawcza,
– rezygnacji z uprawnienia powiatowego komisarza wyborczego do badania czy uchwały i decyzje rady gminy lub wójta wynikające z przepisów porządkowych, przepisów dotyczących ochrony krajobrazu oraz o ruchu drogowym, skutkujące ograniczeniami w eksponowaniu materiałów wyborczych, nie stanowią nadmiernego ograniczenia prowadzenia kampanii,
– dopuszczenia możliwości korzystania podczas obsługi wyborów z urządzeń technicznych, do których prawa majątkowe przysługują jednostkom samorządu terytorialnego,
– warunków łączenia oraz dzielenia powiatów w celu utworzenia okręgów wyborczych.
Zgłoszono wnioski mniejszości mające na celu skreślenia przepisów dotyczących komisarzy wyborczych.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Anna Milczanowska (PiS).