Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji

12
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji /NDR/ rozpatrzyła informacje na temat strumienia e-Sprawozdawczość w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” oraz obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców w kontekście strumienia e-Sprawozdawczość w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”.
Informacje przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Krzysztof Szubert, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej – Piotr Walczak oraz lider Strumienia e-Sprawozdawczość programu „Od papierowej do cyfrowej Polski” – Tomasz Wiśniewski.
Strumień e-Sprawozdawczość realizowany jest w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Najważniejszymi celami strumienia są: redukcja obciążeń administracyjnych, usprawnienie wykorzystania publicznych zasobów informacji poprzez ujednolicenie wymaganych przez administrację publiczną obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorstw oraz wykorzystanie technologii cyfrowych w procesie raportowania.
Wprowadzenie rozwiązań przyjętych i funkcjonujących w innych krajach ma przynieść wiele korzyści. Należą do nich m.in.: poprawa jakości sprawozdawczości, ujednolicenie formularzy planistycznych i sprawozdawczych, opracowanie koncepcji jednolitego systemu prowadzenia rachunkowości dla państwowych jednostek budżetowych, zwiększenie efektywności fiskalnej i kosztowej poboru podatków, eliminację niepotrzebnych procedur administracyjnych oraz rozwijanie e-administracji, w tym poprawa efektywności i dostępności administracji publicznej, eliminacja niepotrzebnych procesów i procedur, ujednolicenie zasady wymiany dokumentów oraz wprowadzenie elektronicznego postępowania administracyjnego.
Obecnie strumień jest realizowany w dwóch podstrumieniach mających na celu wprowadzenie optymalnego standardu raportowania w ramach Prawa telekomunikacyjnego oraz wprowadzenie zintegrowanego standardu raportowania finansowego. Prowadzone są konsultacje pod kątem wypracowania pierwotnych wersji rozwiązań systemów e-sprawozdawczości. W przypadku podstrumienia raportowania w ramach prawa komunikacyjnego Urząd Komunikacji Elektronicznej prowadzi konsultacje z przedstawicielami branży oraz GUS. W przypadku podstrumienia zintegrowanego raportowania finansowego prowadzona jest analiza integracji sprawozdań wymaganych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Finansów. W pracach tego podstrumienia uczestniczą również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i GUS.