Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji

22
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Bez kategorii

0 Comments

7 grudnia 2017

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji /NDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie (druk nr 2039).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Wojciech Murdzek (PiS).
Projekt ma na celu zniesienie nieproporcjonalnych barier w dostępie do zawodów prawniczych poprzez zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminów zawodowych (adwokackiego, radcowskiego i notarialnego).
Komisja zakończyła pierwsze czytanie.
Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisja przystąpi na jednym z kolejnych posiedzeń.
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Wójcik.