Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

17
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

1 marca 2018

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /NKK/ rozpatrzyła komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (druk nr 1996).
Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie z obrotu prawnego dwóch przepisów Kodeksu wykroczeń, które nie spełniają zasady prawidłowej legislacji.
Nieistniejące już pojęcie „zakładu leczniczego” zastępuje się pojęciem „podmiotu leczniczego”.
Komisja przyjęła poprawkę rozszerzającą krąg podmiotów wykonujących działalność leczniczą dla zwierząt.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Michał Woś.