Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach

17
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach /NKK/ przeprowadziła dyskusję nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy oraz rozpatrzyła wniosek Prezydium Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy.
W projekcie proponuje się m.in.:
– skrócenie procedury sądowo-administracyjnej w sprawach skarg na uchwały Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące podziału na okręgi wyborcze;
– rezygnację z transmisji w internecie i nagrywania przebiegu prac obwodowych komisji wyborczych;
– złagodzenie wymogów, jakie musi spełnić kandydat na urzędnika wyborczego (obecne przepisy wymagają, aby kandydat na urzędnika wyborczego nie zamieszkiwał i nie pracował w tej gminie, gdzie ma pełnić funkcję).
Komisja podjęła inicjatywę ustawodawczą w powyższej sprawie.
Do reprezentowania Komisji w dalszych pracach nad projektem upoważniono posła Andrzeja Matusiewicza (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej – Wojciech Hermeliński oraz szef Krajowego Biura Wyborczego – Magdalena Pietrzak.