Komisja Obrony Narodowej

14
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Obrony Narodowej /OBN/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2387).
Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz
Projekt przewiduje wprowadzenie dla Wojsk Obrony Terytorialnej symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych.
W trakcie dyskusji, zgłoszono uwagi związane m.in. z negatywną opinią Komisji Heraldycznej działającej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie zastosowania symbolu Polski Walczącej w znaku Orła Wojsk Obrony Terytorialnej.
Komisja przyjęła wniosek o przerwanie obrad i zaproszenie na następne posiedzenie przedstawicieli Komisji Heraldycznej, aby zapoznać się z jej zastrzeżeniami.

Komisja przyjęła propozycję tematu kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
W posiedzeniu uczestniczył dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej – gen. Wiesław Kukuła.

Na kolejnym posiedzeniu, zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów Komisja wysłuchała „Informacji Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka w sprawie:
– Podstawy prawnej w oparciu, o którą powołano posła Antoniego Macierewicza na stanowisko przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10.04.2010 r. w Smoleńsku;
– Planu pracy Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, po objęciu nad nią przewodnictwa przez posła Antoniego Macierewicza;
– Działalności Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego, w szczególności wyników prac rzeczonej podkomisji oraz kwot wypłaconych z budżetu państwa dla poszczególnych jej członków, a także wydatków tejże Podkomisji w zakresie realizacji powierzonych jej zadań;
– Działań podejmowanych w ramach deklaracji o wszczęciu międzynarodowego śledztwa w sprawie wypadku samolotu Tu-154M w Smoleńsku z dnia 10 kwietnia 2010 r.;
– Wydatków poniesionych przez Rzeczpospolitą Polską w związku z odszkodowaniami wypłacanymi na rzecz rodzin ofiar katastrofy samolotu Tu-154M”.
Przedstawiciel wnioskodawców – poseł Marcin Kierwiński (PO) zwrócił się do przedstawiciela MON z pytaniem o wysokość nakładów finansowych na prace podkomisji oraz o celowość tych wydatków. Zdaniem przedstawiciela wnioskodawców kolejne prezentacje podkomisji nie wnoszą nic nowego i powielają nieprawdziwe tezy. Zarzucił raportowi z prac podkomisji brak dowodów i analiz oraz to, iż przygotowano go bez udziału ekspertów do spraw badania katastrof lotniczych i bez jakichkolwiek dowodów – tylko na podstawie rekonstrukcji oraz zdjęć.
Zwrócił się także do Ministerstwa Obrony Narodowej z pytaniem czy obowiązujące jest stwierdzenie o unieważnieniu raportu tzw. komisji Millera i czy w związku z tym polskie władze nie mają obecnie stanowiska w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Wyraził także przekonanie, że podkomisja powinna być jak najszybciej rozwiązana.
W odpowiedzi na pytania, przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej zwrócił uwagę na to, że tzw. raport Millera był w zasadzie kopią rosyjskiego raportu MAK, co jego zdaniem odzwierciedla intencje wnioskodawców, aby jedynym obowiązującym dokumentem był tzw. raport Anodiny.
Jednocześnie podkreślił, że poseł Antoni Macierewicz (PiS) został powołany na członka Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, jak również na stanowisko przewodniczącego podkomisji zgodnie przepisami prawa – na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej. Poinformował także posłów, że podkomisja wydała w ciągu 2 lat swojej działalności sumę blisko 6 mln zł, czyli kwotą podobną do wydatków komisji Millera. Do pozostałych kwestii podniesionych przez wnioskodawców odniósł się przewodniczący podkomisji.
W dyskusji posłowie dopytywali o techniczne i merytoryczne aspekty badania przyczyn katastrofy smoleńskiej.
W trakcie posiedzenia poseł Andrzej Smirnow (PiS) zgłosił wniosek o zamknięcie dyskusji. Następnie poseł Czesław Mroczek (PO) zgłosił wniosek o uchwalenie dezyderatu wzywającego Radę Ministrów do ujawnienia opinii biegłych o przyczynach katastrofy smoleńskiej, sporządzonego na zlecenie prokuratury, a także o zakończenie działalności podkomisji.
Pierwszy z tych wniosków został przez Komisję przyjęty, a drugi odrzucony.
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz oraz przewodniczący Podkomisji do Spraw Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego w Smoleńsku – poseł Antoni Macierewicz.