Komisja Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa podczas obrad ZP NATO

28
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

O zapewnieniu bezpieczeństwa granic Unii Europejskiej i koordynacji współpracy w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE mówił podczas obrad Komisji Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa ZP NATO Fabrice Leggeri, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex).

– Stworzyliśmy narzędzia do wspólnej ochrony granic, koordynowane przez Frontex. Wydatki UE, jeśli chodzi o zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii, zostały potrojone – poinformował Fabrice Leggeri.

Szef Frontexu przypomniał, że agencja prowadzi akcje ratunkowe na morzu i działania mające na celu zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, bierze też udział w operacjach powrotowych nielegalnych migrantów. – Dzięki naszym działaniom, od 2015 r. uratowano 283 tys. osób – powiedział. – Chcemy wdrożyć nasze rozwiązania w obszarze ochrony wybrzeży nie tylko w basenie Morza Śródziemnego, ale również w basenach innych mórz i oceanów, które mają znaczenie dla Unii Europejskiej: Morza Bałtyckiego, Atlantyku, czy Morza Czarnego – podkreślił.

Przedmiotem prac Komisji Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa był także projekt raportu specjalnego dotyczącego zwalczania rosyjskich zagrożeń hybrydowych. – Propaganda, dezinformacja, wykorzystanie zawirowań politycznych, najemników. Wachlarz hybrydowych możliwości Rosji jest szeroki – wymieniał sprawozdawca Michael Jopling. Według brytyjskiego parlamentarzysty Rosja nie promuje już jednej konkretnej ideologii. – Stara się raczej wprowadzić zamęt niż przekonywać, co jest łatwiejsze – stwierdził. – Stąd jej poparcie dla drobnych partii na Zachodzie. Kreml nie buduje rozłamów w naszych społeczeństwach, a korzysta z nich i pogłębia je – powiedział lord Jopling.

Odpowiedź NATO na taktykę hybrydową Rosji przedstawił Robert Pszczel, starszy ekspert Pionu Dyplomacji Publicznej NATO. „Ostatnia kadencja Putina? Czego można oczekiwać?” to kolejny temat omówiony na Komisji Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa ZP NATO – został zaprezentowany przez Marka Menkiszakaz Ośrodka Studiów Wschodnich.

Na posiedzeniu Komisji Obywatelskiego Wymiaru Bezpieczeństwa delegaci dyskutowali również nad projektem raportu generalnego: Wspieranie demokracji i praw człowieka w Regionie Morza Czarnego, który zreferowała deputowana z Niemiec Ulla Schmidt. Kanadyjska parlamentarzystka Jane Cordy zaprezentowała projekt raportu Podkomisji ds. Rzdów Demokratycznych: Ochrona ludności w regionach Dalekiej Północy i Morza Śródziemnego. O partnerstwie w obserwacji wyborów jako wkładzie do demokracji i bezpieczeństwa mówiła Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych  i Praw Człowieka OBWE.