Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

14
Luty
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 grudnia 2017

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła informację Ministra Środowiska na temat działań rządu na rzecz poprawy jakości powietrza i likwidacji smogu.
Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej – Paweł Sałek.
Na obszarach, w których zostały przekroczone normy jakości powietrza, najbardziej uzasadnione wydaje się podłączenie indywidualnych odbiorców wykorzystujących do celów grzewczych paliwa stałe do sieci ciepłowniczych oraz stworzenie takich mechanizmów techniczno-prawno-finansowych, które pozwolą na rozwój i modernizację sieci ciepłowniczych. Jednocześnie promowane powinny być działania polegające na wymianie starych urządzeń grzewczych na niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stale małej mocy.
W latach 2015-2017 ze środków finansowych, będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy na ten cel wypłacono ponad 1,3 mld zł. W wyniku tego osiągniętego w tym okresie efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskich źródeł emisji, w tym w szczególności pyłu.
Przyjęto dotychczas 7 uchwał antysmogowych które obejmują obszar województwa małopolskiego, śląskiego, opolskiego, łódzkiego oraz mazowieckiego, a kolejne trzy województwa (dolnośląskie, podkarpackie i wielkopolskie) prowadzą działania w tym zakresie.
W posiedzeniu uczestniczył zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Artur Michalski.