Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

30
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 lipca 2018

 

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyła wniosek o odrzucenie projektu i poprawkę zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (druk nr 2743 i 2763).
Komisja wnosi o odrzucenie wniosku i poprawki.
Poprawka miała na celu skreślenie przepisu dotyczącego zwiększenia środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na organizację Konferencji COP24.
Sprawozdawca – poseł Anna Paluch (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył minister środowiska – Henryk Kowalczyk.