Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej

05
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej /ODK/ na zamkniętym posiedzeniu przesłuchała dyrektora Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi – Przemysława Szewczyka, wezwanego w charakterze świadka w sprawie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Komisja przesłuchała radcę Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Joannę Wojnarowską, wezwanej w charakterze świadka w sprawie wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Komisja ustaliła listę i harmonogram przesłuchiwania świadków wezwanych w sprawie z wniosku wstępnego o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Komisja rozpatrzyła wnioski dowodowe złożone przez obrońców osoby objętej wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu prezesa Najwyższej Izby Kontroli – Krzysztofa Kwiatkowskiego.
W posiedzeniu uczestniczyli: prezes NIK – Krzysztof Kwiatkowski oraz jego obrońca adwokat – Paweł Osik, stały doradca Komisji – dr Anna Młynarska-Sobaczewska oraz stały doradca Komisji, adwokat – Michał Hajduk.