Komisja PE popiera zmiany w dyrektywie gazowej

27
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Na Wiejskiej

0 Comments

Komisja PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) chce, żeby prawem unijnym zostały objęte wszystkie gazociągi importowe. Szef ME pozytywnie ocenia tę decyzję.

Komisja PE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) przyjęła sprawozdanie europosła Jerzego Buzka (EPP) dotyczące usunięcia luk prawnych w dyrektywie odnoszącej się do wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego. „Dokument zawiera przepisy mówiące o tym, że wszystkie gazociągi, które wchodzą w obszar Unii Europejskiej, również z państw trzecich m.in. z Rosji będą musiały w pełni podlegać prawu UE. Za przyjęciem tych regulacji opowiedziało się 41 eurodeputowanych, 13 głosowało przeciw, 9 wstrzymało się od głosu” – poinformowało ministerstwo energii.

Objęcie wszystkich gazociągów importowych prawem unijnym ograniczy możliwość zachowań antyrynkowych i zwiększy poziom przejrzystości w dostawach gazu do UE. Rosyjskie gazociągi nie mogą funkcjonować poza tymi regulacjami i cieszę się, że instytucje unijne również mają takie stanowisko – powiedział Krzysztof Tchórzewski komentując ustalenia PE ws. dyrektywy gazowej.

– Stanowisko Komisji Parlamentu Europejskiego to ważny głos w dyskusji z przeciwnikami rewizji dyrektywy gazowej. Mam nadzieję, że będzie to także sygnał dla państw członkowskich debatujących nad swoim stanowiskiem w tej sprawie w Radzie UE. Polska od początku prac popiera propozycję Komisji Europejskiej, aby wszystkie gazociągi wchodzące na terytorium UE musiały stosować jej prawo. To warunek wstępny dla tworzenia wspólnotowego rynku gazu ziemnego – stwierdził minister.