Komisja Polityki Senioralnej

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła informację Ministra Sportu i Turystyki na temat aktywności fizycznej seniorów.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, poinformował o formach wspierania aktywności fizycznej seniorów, a także o realizowanych programach w tym zakresie, podkreślając, jak ważny dla zdrowia i samopoczucia jest aktywny styl życia osób starszych. Przykładowym działaniem w tym zakresie jest zdefiniowanie w dokumencie „Program rozwoju sportu do 2020 r” przyjętym przez Radę Ministrów, jako jeden z priorytetów „Wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób starszych poprzez aktywność fizyczną”.
W celu kontynuacji i wzmocnienia wsparcia zadań z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród osób starszych podpisano 28 stycznia 2014 r. wspólny list Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Sportu i Turystyki dotyczącego zwiększenia aktywności ruchowej wśród seniorów z wykorzystaniem środków finansowych z Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz z potencjału infrastruktury sportowej kompleksów „Orlik”.
W celu kontynuacji działań realizowanych w poprzednich latach uruchomiono zadanie „Wspieranie programów aktywności fizycznej osób starszych” będące propozycją systemowego rozwiązania w zakresie przeciwdziałania efektów starzenia oraz podtrzymywania aktywności społecznej poprzez promowanie sportu wśród jak największej liczby osób starszych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało również „Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” adresowany do wszystkich bez względu na wiek. Dofinansowywane są: organizacja zajęć sportowych dla niepełnosprawnych, organizacja imprez sportowych dla niepełnosprawnych, organizacja obozów sportowych dla niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu sportowego.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywizacji kulturalnej seniorów.
Informację przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN – Mateusz Adamkowski.
Ministerstwo podejmuje liczne działania mające na celu zwiększenie uczestnictwa seniorów w kulturze oraz rozwój wolontariatu osób starszych. Ministerstwo zainicjowało m.in. ogólnopolską akcję „60+Kultura”, której celem jest uczynienie oferty instytucji kultury dostępnej dla seniorów poprzez prowadzenie bezpłatnych wejściówek oraz wykłady, warsztaty, wycieczki z przewodnikami czy specjalnie zorganizowane spotkania dedykowane dla osób starszych.
Ponadto ministerstwo kontynuuje działania mające na celu likwidację barier architektonicznych oraz dostosowywanie budynków instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Do seniorów kierowane są także przedsięwzięcia edukacyjne realizowane przez uczelnie artystyczne takie jak: Muzyczna Akademia Seniora, Akademia Kreatywnego Seniora, Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku.