Komisja Polityki Senioralnej

06
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Polityki Senioralnej /PSN/ rozpatrzyła informację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Bartosz Marczuk.
W ministerstwie prowadzone są analizy możliwych do wprowadzenia zmian w systemie wsparcia dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Postulaty środowisk osób niepełnosprawnych i realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. są przedmiotem prac Zespołu ds. Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin. W jego skład wchodzą przedstawiciele resortów rodziny, pracy i polityki społecznej, zdrowia, edukacji i finansów.
Minister poinformował o podwyżce o 20% zasiłku pielęgnacyjnego. Od 1 czerwca br. wzrosła renta socjalna. Trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje powołanie solidarnościowego funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych. Wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi realizowane jest także przez Program Rodzina 500 plus – dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest o 50% wyższe niż kryterium podstawowe. Na drugie i kolejne dziecko w rodzinie świadczenie przysługuje bez kryterium dochodowego.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
Sprawozdanie przestawiła wicedyrektor Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny NIK – Elżbieta Matuszewska.