Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

16
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

6 lutego 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ przeprowadziła pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1100).
Uzasadnienie przedstawiła poseł Kornelia Wróblewska (N).
Projekt ujednolica świadczenia przysługujące opiekunom osób niepełnosprawnych poprzez rezygnację z trzech rodzajów świadczeń na rzecz jednego, tzw. świadczenia pielęgnacyjnego, o ile opiekunowie rezygnują z zatrudnienia na rzecz faktycznej opieki nad osobą niepełnosprawną.
Komisja skierowała projekt do podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych, której przewodniczy poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka (PO).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – Bartosz Marczuk.