Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

11
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny /PSR/ rozpatrzyła poprawkę zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej (druki nr 2472, 2469 i 2488).
Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.
Poprawka zakładała ubruttowienie renty socjalnej czyli rezygnację z jej opodatkowania.
Sprawozdawca – poseł Teresa Wargocka (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbieta Bojanowska.