Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

10
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ rozpatrzyła wniosek oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca (niez.), reprezentowanego przez adwokat Annę Krystowską z dnia 18 grudnia 2017 r. – o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha (WiS).
Komisja po wysłuchaniu przedstawiciela oskarżyciela prywatnego oraz posła Jarosława Porwicha, w głosowaniu (9 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się) przyjęła wniosek poseł Elżbiety Witek (PiS) o odrzucenie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca.

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Komisja uchwaliła zatwierdzony przez Marszałka Sejmu projekt zmiany regulaminu Komisji.
Projekt ma na celu dostosowanie regulaminu do obecnie obowiązujących przepisów. Pierwsza i druga zmiana polega na zastąpieniu nazwy Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich nazwą: Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych. Trzecia zmiana wprowadza do regulaminu art. 7a, który rozszerza stosowanie regulaminu wewnętrznego do osób wskazanych w art. 130a regulaminu Sejmu (Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu).