Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

06
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych /RSP/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2507).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).
Projekt wprowadza przepisy, które pozwolą na obniżenie uposażenia i diety posła w sytuacji, gdy jego zachowanie naruszy powagę Sejmu również poza salą posiedzeń, a także gdy poseł naruszy spokój i porządek w sposób rażący.
Komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie projektu.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące uzupełnienia miejsc, w których poseł może w rażący sposób naruszyć powagę Sejmu oraz terminu wejścia w życie uchwały.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Włodzimierz Bernacki (PiS).