Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

14
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi /RRW/ rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o:
– zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.,
– działaniach zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.,
– o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030).
Minister rolnictwa i rozwoju wsi – Krzysztof Jurgiel podkreślił, że do końca marca br. nastąpi ocena realizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie działów jemu podległych, tj. rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz innych działów wpływających na sytuację na wsi.
W ramach priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 r. minister wyszczególnił 8 obszarów działania. Jak podkreślił priorytety wynikają z programu przestawionego na początku kadencji, a niektóre korekty wynikają ze zmiany ustawodawstwa unijnego czy decyzji Światowej Organizacji Handlu.
Obecne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej dotyczą negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021- 2027.
Jeżeli chodzi o rynek krajowy sytuacja na rynku wieprzowiny nadal jest trudna. Jeśli chodzi o wsparcie w walce z afrykańskim pomorem świń, Polska spodziewa się podjęcia działań przez UE. Wprowadzane są zadania związane z bioasekuracją, co zdaniem ministra już doprowadziło do ograniczenia występowania przypadków choroby ASF u świń.
O sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował podsekretarz stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki.
Kampania w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 za 2017 rok zakończy się 30 czerwca 2018. W 2018 r. wnioski będą składane elektronicznie, a do 14 marca odbierane są oświadczenia – wpłynęło ich ok. 50 tys. Minister zapowiedział wzmocnienie kadrowe ARiMR.
Sekretarz stanu w MRiRW – Zbigniew Babalski poinformował o działaniach utworzonego 1 września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
Minister poinformował także o sytuacji związanej z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o sytuacji na rynkach rolnych.
W posiedzeniu uczestniczyli: zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Krzysztof Szymborski oraz dyrektor generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Witold Strobel.