Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

14
Listopad
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 września 2017

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym.
Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Sławomir Mazurek oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jadwiga Emilowicz.
Komisja Europejska pod koniec 2015 r. opublikowała plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym z propozycjami zmian w dyrektywach dotyczących odpadów. W Polsce wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym koordynuje Ministerstwo Rozwoju, w szczególności zwiększenie wydajności wykorzystania zasobów i ograniczenia powstawania odpadów oraz stworzenia rynku wysokiej jakości surowców wtórnych.
W trakcie uzgodnień międzyresortowych jest mapa drogowa transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Minister Środowiska uruchomił w 5 gminach program pilotażowy, ruszył też nabór wniosków o dofinansowanie gmin przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Komisja wysłuchała informacji o systemie gospodarki odpadami w gminie Nakło nad Notecią.
Informację przedstawili: burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią – Sławomir Napierała oraz prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji – Sławomir Sobczak.
W systemie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej stosowany jest system workowy, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w 10 punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, z elektronicznym kartami ewidencji odpadów do nich przekazywanych.

Komisja wysłuchała informacji na temat efektywności i funkcjonalności centralnych punktów gromadzenia odpadów na bazie doświadczeń skandynawskich.
Anna Larsson z Green Business Norway przedstawiła informację na temat doświadczeń skandynawskich, głównie norweskich i szwedzkich. Poinformowała też, że kluczowe miejsce w cyrkulacyjnej gospodarce odpadami zajmują punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.