Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ wysłuchała informacji na temat konsekwencji podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne.
Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adam Hamryszczak.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Komisji Europejskiej z listopada 2016 r. w sprawie klasyfikacji NUTS, które dokonało podziału województwa mazowieckiego na dwie odrębne jednostki statystyczne: region warszawski, obejmujący Warszawę oraz 9 przyległych powiatów i region mazowiecki obejmujący pozostałą część województwa. Polska wystąpiła z wnioskiem o ten podział, aby otrzymać większe środki unijne po 2020 r. W regionie warszawskim PKB na mieszkańca wynosi 150% średniej unijnej, podczas gdy we wschodniej części województwa ok. 60%. Dzięki temu mniej zamożna część województwa ma szansę uzyskać dodatkowe środki z funduszy europejskich.
Marszałek województwa mazowieckiego – Adam Struzik, podziękował rządowi za uwieńczenie starań o dokonanie takiego podziału i wyraził nadzieję, że biedniejsze subregiony województwa będą mogły skorzystać z dodatkowych środków finansowych na wzór Programu Polski Wschodniej.

Komisja wybrała posła Ryszarda Wilczyńskiego (PO) do składu podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego.