Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

03
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

24 lipca 2018

 

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/ rozpatrzyła wnioski dowodowe zgłoszone przez posłów – o zwrócenie się do Ministra Finansów, Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i innych podmiotów w sprawie dostarczenia Komisji informacji i materiałów znajdujących się w przedmiocie jej działania.

W kolejnej, zamkniętej części posiedzenia Komisja przeprowadziła dyskusję na temat spraw organizacyjnych, m.in. powołania stałych doradców Komisji i asystentów posłów oraz zwołania kolejnego posiedzenia.