Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

05
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

30 sierpnia 2018

 

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/ na zamkniętym posiedzeniu rozpatrzyła wnioski dowodowe zgłaszane przez posłów o zwrócenie się do: Ministra Finansów, Prokuratora Generalnego, Prokuratury Regionalnej w Białymstoku i innych podmiotów w sprawie dostarczenia Komisji informacji i materiałów dotyczących przedmiotu działania Komisji, a będących w dyspozycji tych instytucji.
Komisja zadecydowała o wezwaniu w celu złożenia zeznań następujących osób: eksperta podatkowego – Witolda Modzelewskiego, byłego ministra finansów – Jacka Rostowskiego, byłych ministrów sprawiedliwości – Zbigniewa Ćwiąkalskiego i Andrzeja Czumę oraz byłego prokuratura generalnego – Andrzeja Seremeta.

Komisja zadecydowała o zwróceniu się do Prezydium Sejmu o zgodę na powołanie 13 stałych doradców Komisji.
Posłowie zgłosili kandydatury na stałych doradców Komisji.
Komisja przeprowadziła dyskusję na temat zapobiegania potencjalnemu konfliktowi interesów w toku świadczenia stałego doradztwa.