Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

03
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 lipca 2018

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. /SKVAT/, obradująca pod przewodnictwem wicemarszałka Sejmu – Ryszarda Terleckiego, dokonała wyboru Prezydium.
Na przewodniczącego Komisji wybrano posła Marcina Horałę (PiS).
Komisja wobec braku sprzeciwu przyjęła propozycję ustalenia liczby zastępców przewodniczącego Komisji na 2.
Zastępcami przewodniczącego zostali wybrani posłowie: Kazimierz Smoliński (PiS) i Marek Jakubiak (Kukiz15).