Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

12
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała byłego doradcę zarządu Amber Gold Sp. z o.o. – Emila Marata, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Świadek zeznał, że dla spółki Amber Gold pracował przez okres 4 tygodni. Do jego głównych zadań należało przeciwstawianie się z czarnemu PR, jaki miał być roztoczony wokół firmy OLT Express ze względu na jej działalność konkurencyjną wobec narodowego przewoźnika LOT.
Świadek zeznał, że był dwukrotnie przesłuchiwany w związku z tzw. aferą Amber Gold. Pierwsze przesłuchanie miało miejsce w gdańskiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w dniu 14 października 2013 r. Drugie odbyło się rok temu podczas procesu sądowego prowadzonego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku.
Zdaniem świadka bierność organów ochrony prawa uwiarygadniała pozycję firmy Amber Gold. Biorąc dodatkowo pod uwagę wysokość cen złota na rynku w latach 2004-2011, która stale rosła, świadek był przekonany, że działalność tego podmiotu gospodarczego jest oparta na transparentności i uczciwości.
Odpowiadając na pytania posła Witolda Zembaczyńskiego (N), świadek zeznał, że nie pamięta, skąd miał informacje, że spółka Amber Gold leży w sferze zainteresowania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, oraz o zamiarze wkroczenia funkcjonariuszy tej agencji do siedziby spółki. Nie miał wiedzy na temat planu śledztwa ABW prowadzonego wobec osób zarządzających spółką Amber Gold. Świadek stwierdził, że planowana rozmowa z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych – Jackiem Cichockim, o której mowa na zabezpieczonych przez ABW stenogramach z rozmów telefonicznych świadka z Marcinem P., miała dotyczyć rzekomego bezprawnego prześladowania spółki Amber Gold przez ABW.
Świadek zeznał, że nie współpracował ze służbami specjalnymi państwa polskiego. Nie załatwiał również korzystnych dla Marcina P. artykułów w prasie, aczkolwiek starał się zainteresować media działalnością spółek z grupy Amber Gold.

Komisja – na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej – postanowiła wystąpić:
– do Ministra Rozwoju i Finansów o udzielenie odpowiedzi na pytania:
„1. Czy w latach 2009-2016 organy podległe Ministrowi Finansów (w tym także Generalny Inspektor Informacji Finansowej oraz Wywiad Skarbowy) prowadziły czynności sprawdzające, postępowania kontrolne, kontrole podatkowe (skarbowe), czynności egzekucyjne, czynności w zakresie wymiaru podatku od spadków i darowizn, czynności w zakresie wymiaru podatku od czynności cywilnoprawnych lub inne czynności dotyczące Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza (np. postępowanie w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów, zakupu nieruchomości i rzeczy ruchomych, innych wydatków majątkowych lub sprawdzenia rzetelności składanych oświadczeń o stanie majątkowym, analizy finansowe)?
2. Jeżeli ww. postępowania (czynności) były prowadzone, o udzielenie informacji, które konkretnie organy podległe Ministrowi Finansów prowadziły ww. czynności, kiedy czynności były prowadzone, czego konkretnie ww. czynności dotyczyły oraz jakie rozstrzygnięcia zapadły w wyniku działania organów podległych Ministrowi Finansów w ww. sprawach, a jeżeli rozstrzygnięcia nie zapadły, na jakim etapie znajdują się ww. postępowania?”,
– do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o wyjaśnienie „na jakiej podstawie prawnej i z jakich przyczyn z treści rozmów telefonicznych utrwalonych przez Delegaturę ABW w Gdańsku w trybie art. 237 kodeksu postępowania karnego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku do śledztwa VI Ds 40/12, RSD-10/12/Gd sporządzono dwa odrębne stenogramy”,
– do Prokuratora Generalnego o ustalenie „gdzie znajdują się oryginały nagrań telefonicznych utrwalonych przez Delegaturę ABW w Gdańsku w trybie art. 237 kodeksu postępowania karnego, na postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku do śledztwa VI Ds 40/12, RSD-10/12/Gd” oraz ponowne sporządzenie stenogramów z tych rozmów.

Komisja – na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej – postanowiła wystąpić do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uzyskanie od operatora sieci telefonii komórkowej POLKOMTEL S.A. bilingu połączeń telefonicznych wychodzących i wchodzących za okres od 1 kwietnia 2017 r. do dnia 12 września 2017 r. dla stacji abonenckiej, której abonentem jest Ireneusz Dylczyk.