Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

17
Styczeń
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

21 listopada 2017

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ na posiedzeniu zamkniętym przesłuchała funkcjonariusza Policji (świadka nr 1), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, postanawia wystąpić z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary porządkowej wobec Łukasza Daszuty za bezpodstawną odmowę złożenia przyrzeczenia i złożenia zeznań na posiedzeniu Komisji w dniu 10 października br.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przesłuchała Zbigniewa Pakułę, byłego komendanta miejskiego Policji w Gdańsku, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Świadek zeznał, że funkcję Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku pełnił w okresie od maja 2010 r. do stycznia 2016 r.
Odpowiadając na pytania poseł Joanny Kopcińskiej (PiS), świadek zeznał, że o sprawie Amber Gold dowiedział się w momencie, kiedy stała się ona głośna medialnie. Nie jest w stanie wskazać dokładnej daty powzięcia tej wiadomości. Jako Komendant Miejski Policji nie miał styczności z postępowaniem przygotowawczym prowadzonym w tej sprawie. Nie wiedział również o podejmowanych przez funkcjonariuszy podległej mu jednostki Policji czynnościach operacyjnych.
Świadek nie miał nigdy kontaktu ani z prokurator Prokuratury Rejonowej Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku Barbarą Kijanko, ani ówczesnym prokuratorem okręgowym w Gdańsku Dariuszem Różyckim. Poinformował, że raz na miesiąc w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku odbywały się odprawy służbowe z udziałem kierownictwa komendy i naczelników poszczególnych wydziałów. Podczas odpraw, w których świadek brał udział, sprawa Amber Gold nigdy nie była poruszana.
Odpowiadając na pytania posła Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz15), świadek zeznał, że nie znał struktury właścicielskiej Grupy Amber Gold. Nie miał również informacji na temat osób pełniących funkcje kierownicze w tej grupie ani nie znał ich osobiście.
Świadek zeznał, że nie spotkał się z określeniem „układ trójmiejski”. Nie posiada również informacji na temat wpływu struktur przestępczych Trójmiasta na powstanie Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania posła Krzysztofa Brejzy (PO), świadek zeznał, że w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku było utworzone stanowisko rzecznika prasowego. Nie był on jednak funkcjonariuszem liniowym Policji. Rzecznik prasowy nie poinformował świadka o informacjach prasowych, które sygnalizowały nieprawidłowości w działalności spółki Amber Gold w pierwszych latach jej działalności.