Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

25
Kwiecień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

7 lutego 2018

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ przesłuchała funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadka nr 5), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Świadek zeznał, że w gdańskiej delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracuje od grudnia 2004 r. Jego łączny staż pracy w służbach mundurowych to 25 lat.
Odpowiadając na pytania Przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS), świadek zeznał, że o sprawie Amber Gold dowiedział się pod koniec maja 2012 r. od swojego przełożonego, który poinformował go, że będzie ją prowadził. W pierwszej kolejności, zgodnie z wytycznymi prokuratury, świadek przygotował plan śledztwa w sprawie.
Inicjatywa wykorzystania Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w toku prowadzenia śledztwa wyszła od funkcjonariuszy ABW. Odpowiedni wniosek do prokuratury został złożony 20 lipca 2012 r., z uzasadnieniem konieczności wykorzystania aparatu wywiadu skarbowego. Urząd Kontroli Skarbowej nigdy nie podjął próby przeprowadzenia kontroli spółki Amber Gold. Po przejęciu śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi została przeprowadzona jedynie kontrola spółek z Grupy Amber Gold, które nigdy nie rozpoczęły prowadzenia działalności operacyjnej.
Odpowiadając na pytania posła Krzysztofa Brejzy (PO), świadek zeznał, że wejście do centrali firmy Amber Gold w Gdańsku nastąpiło w wyniku inicjatywy funkcjonariuszy ABW, a nie samej prokuratury. Świadek nie jest w stanie stwierdzić, czy prokuratorzy byli przeciwni podjęciu tej czynności procesowej.
Świadek nie wiedział nic na temat sporządzenia fałszywej notatki ABW w ramach operacji Ikar. Nie wiedział również, w jaki sposób dokument znalazł się w posiadaniu byłego prezesa Amber Gold – Marcina P. Nie otrzymał również polecania sprawdzenia, co się stało ze środkami pieniężnymi, które trafiły do firmy Excello – odpowiedzialnej za prowadzenie kampanii reklamowych Amber Gold.
Odpowiadając na pytania posła Jarosława Krajewskiego (PiS), świadek zeznał, że dokonano kontroli rachunków bankowych Katarzyny i Marcina P. oraz płatności ich kartami bankowymi. Nie wiedział, na jakie cele przeznaczono pieniądze, które Marcin P. wypłacał z sejfu znajdującego się w siedzibie Amber Gold w Gdańsku. Nie przypominał sobie, czy uwzględniono wątki korupcyjne w kontekście dokonywania tych wypłat.
Odpowiadając na pytania posła Witolda Zembaczyńskiego (N), świadek zeznał, że materiał dowodowy nie wskazuje, że osoby trzecie stały za decyzjami biznesowymi Marcina P.
W ocenie świadka odkrycie miejsca przechowywania wyprowadzonych pieniędzy wskazałoby na ewentualne powiązania Marcina P. ze światkiem przestępczym.
Świadek zeznał, że prowadząc sprawę Amber Gold, odczuwał presję przełożonych, ale w kontekście jak najlepszego prowadzenia sprawy i poszerzania zebranego materiału. Nigdy nie był nakłaniany do zaniechania konkretnych czynności podejmowanych w sprawie.
Odpowiadając na pytania posła Tomasza Rzymkowskiego (Kukiz15), świadek zeznał, że nie wie, dlaczego w początkowej fazie śledztwa nie wystąpiono z wnioskiem do sądu o zastosowanie kontroli operacyjnej wobec Marcina i Katarzyny P.

Na kolejnym, zamkniętym posiedzeniu Komisja przesłuchała byłego ministra spraw wewnętrznych – Jacka Cichockiego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja przesłuchała funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (świadka nr 5), którego dane identyfikujące stanowią informację niejawną, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.