Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold

17
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold /SKAG/ na zamkniętym posiedzeniu przesłuchała byłego funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu – Dariusza Palczewskiego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

Komisja – na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej – postanowiła o wykonaniu wystąpienia Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 15 maja 2018 r.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja przesłuchała byłego Szefa Biura Ochrony Rządu – Mariana Janickiego, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.
Odpowiadając na pytania przewodniczącej Komisji – poseł Małgorzaty Wassermann (PiS), świadek zeznał, że po raz pierwszy informację na temat spółki OLT uzyskał w związku z pełnieniem funkcji szefa Biura Ochrony Rządu.
W maju 2012 r. Kancelaria Senatu zwróciła się do BOR z zapytaniem czy przewoźnik OLT może świadczyć usługi przewozowe na rzecz wyższej izby polskiego parlamentu. W związku z tym BOR zwróciło się z zapytaniem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o udzielenie informacji na temat tego przewoźnika. 28 czerwca 2012 r. ABW udzieliło odpowiedzi, że nie ma zagrożeń fizycznych ze strony OLT w stosunku do osób ochranianych przez BOR.
Świadek zeznał, że w przeciwieństwie do Katarzyny Tusk, Michał Tusk nie był objęty ochroną Biura Ochrony Rządu.
Opowiadając na pytania posła Jarosława Krajewskiego (PiS), świadek zeznał, że rozmawiał z prezesem Rady Ministrów – Donaldem Tuskiem na temat ochrony jego rodziny. Nie rozmawiał jednak na temat afery Amber Gold. O tym, że Michał Tusk współpracował z OLT Express, świadek dowiedział się dopiero z mediów. Świadek nie wiedział również o wpisaniu spółki Amber Gold na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.
Świadek zeznał, że nigdy nie rozmawiał z Ministrem Spraw Wewnętrznych na temat zmian legislacyjnych mających na celu rozszerzenie uprawnień BOR o możliwości prowadzenia czynności operacyjnych oraz że nie znalazł się w rozdzielniku pisma Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z maja 2012 r. skierowanego do najważniejszych osób w państwie na temat podejrzeń odnośnie do prowadzenia działalności przez spółkę Amber Gold.
Ponadto świadek zeznał, że BOR nie uzyskało informacji, iż osoby z otoczenia Marcina P. będą szukały kontaktu z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych – Jackiem Cichockim.