Komisja Spraw Zagranicznych

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Kultury i Środków Przekazu senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (druk nr 2184).
Projekt przedstawił wicemarszałek Senatu – Michał Seweryński.
Nowelizacja ma na celu stworzenie ram instytucjonalnych, które umożliwiłyby zapewnienie stałych źródeł finansowania instytucjom, które zostały utworzone na podstawie prawa obcego i prowadzą działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.