Komisja Spraw Zagranicznych

25
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 marca 2018

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła poselski projekt uchwały w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Rzeczypospolitej Polskiej i Gruzji (druk nr 2328).
Uzasadnienie projektu przedstawiła poseł Małgorzata Gosiewska (PiS).
Zadaniem Zgromadzenia Parlamentarnego będzie rozpatrywanie spraw interesujących Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej i Parlament Gruzji oraz przyjmowanie wspólnych stanowisk w tym zakresie.
Komisja przyjęła poprawkę redakcyjną.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Krzysztof Ostrowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Bartosz Cichocki.

Na kolejnym, zamkniętym posiedzeniu Komisja zapoznała się z prezentacją tez expose Ministra Spraw Zagranicznych.

Komisja wysłuchała informacji Ministra Spraw Zagranicznych o stosunkach polsko-amerykańskich.
W posiedzeniu uczestniczył minister spraw zagranicznych – Jacek Czaputowicz.