Komisja Spraw Zagranicznych

07
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Spraw Zagranicznych /SZA/ zaopiniowała kandydaturę Janusza Janke na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar, kandydaturę Michała Łabendy na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Egiptu, Republice Sudanu oraz w Państwie Erytrei oraz Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego – Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Lidze Państw Arabskich oraz kandydaturę Moniki Michaliszyn na stanowisko Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Łotewskiej.
Po zapoznaniu się z koncepcjami pracy na palcówkach Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. kandydatury.

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk.