Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

09
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ zaopiniowała wniosek w sprawie wyboru na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1778).
Klub Parlamentarny PiS zgłosił kandydaturę dr. hab. Justyna Piskorskiego.
Podczas dyskusji posłowie pytali kandydata m.in. o: stanowisko w sprawie dochodzenia roszczeń za zbrodnie ludobójstwa oraz o doświadczenie zawodowe kandydata.
Komisja pozytywnie zaopiniowała ww. kandydaturę.
Sprawozdawca – poseł Stanisław Piotrowicz (PiS).

Komisja rozpatrzyła wniosek zgłoszony w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 1455 i 1575).
W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ww. projektu. Komisja wnosi o odrzucenie wniosku.
Sprawozdawca – poseł Waldemar Buda (PiS).

Komisja rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druki nr 1750 i 1760).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 3 poprawki. Komisja wnosi o przyjęcie dwóch poprawek i odrzucenie jednej poprawki.
Poprawki, które Komisja proponuje przyjąć:
– polegały na zastosowaniu przepisów dotyczących odprawy dla sędziów przechodzących w stan spoczynku o Sądzie Najwyższym również do sędziów Trybunału Konstytucyjnego,
– zakładały, że ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Poprawka, którą Komisja proponuje odrzucić, miała na celu skreślenie artykułu dotyczącego stosowania niektórych przepisów niniejszej ustawy do zdarzeń powstałych przed dniem jej wejścia w życie.
Sprawozdawca – poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).