Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 stycznia 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2141).
Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Poprawka ma na celu doprecyzowanie zastosowanej w ustawie terminologii.
Sprawozdawca – poseł Waldemar Buda (PiS).

Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2067). Przewodniczącym podkomisji został poseł Waldemar Buda (PiS).
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
Dotyczy on wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego i wprowadza ułatwienia w kontakcie strony z sądem. Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Komisja uchwaliła plan pracy na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.