Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (druk nr 2637). Przewodniczącym podkomisji został poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS).
Projekt ma na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych poprzez wprowadzenie m.in.:
– jednego rejestru, w którym będą ujawniane dane wszystkich podmiotów: niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością oraz podmiotów, co do których egzekucja została umorzona z uwagi na bezskuteczność,
– obowiązku składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną, co umożliwi automatyczne przetwarzanie danych przez system w celu ich dalszego wykorzystania,
– jako zasady dokonywania elektronicznych doręczeń, co przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem,
– rezygnacji z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
– obowiązku składania przez uczestników i organy postępowania pism na formularzach.
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Łukasz Piebiak oraz prezes Krajowej Rady Komorniczej – Rafał Fronczek.