Komisja Ustawodawcza

04
Grudzień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

26 lipca 2018

 

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła:
– Wniosek grupy posłów wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 12/17;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Waldemar Buda (PiS);
– Wniosek Rady Gminy Międzyzdroje wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 17/17;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS);
– Wniosek Rady Gminy Międzyzdroje wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 18/17;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS);
– Skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 2/18;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Marek Ast (PiS);
– Pytanie prawne Sądu Okręgowego w Zielonej Górze IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 5/18;
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS).

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2017 roku (druk nr 2726) w zakresie działania Komisji.