Komisja Ustawodawcza

09
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

 

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła pytanie prawne Sądu Rejonowego w Pile I Wydział Cywilny, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 2/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Komisja ponownie omówiła wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 10/16.
Reprezentantem Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie pozostała poseł Barbara Bartuś (PiS).

Komisja omówiła pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 6/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS).

Komisja omówiła pytania prawne Sądu Rejonowego w Chojnicach, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 3/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Wojciech Szarama (PiS).

Komisja rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji.