Komisja Ustawodawcza

07
Grudzień
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

25 października 2017

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła:
– pytanie prawne Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 5/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Stanisław Piotrowicz (PiS);
– połączone pytania prawne Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu V Wydział Cywilny, wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 7/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (P 7/17);
– pytanie prawne Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 16/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS);
– skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 14/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS);
– skargę konstytucyjną, wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 8/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS).

Komisja zaopiniowała – w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu – poselski projekt ustawy o referendum w sprawie ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Po wysłuchaniu przedstawiciela wnioskodawców, eksperta Biura Analiz Sejmowych oraz po przeprowadzonej dyskusji Komisja zaopiniowała projekt jako dopuszczalny.