Komisja Ustawodawcza

15
Maj
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

28 lutego 2018

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła i zaopiniowała:
– skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 19/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS);
– skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 12/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Stanisław Piotrowicz (PiS);
– pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń wszczynające postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt P 14/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS);
– wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 27/16.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS);
– wniosek grupy posłów wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 13/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS).

Komisja zaopiniowała w trybie art. 34 ust. 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne.
Po wysłuchaniu przedstawiciela wnioskodawcy oraz eksperta Biura Analiz Sejmowych, a także po przeprowadzonej dyskusji Komisja zaopiniowała projekt jako dopuszczalny.