Komisja Ustawodawcza

18
Czerwiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

11 kwietnia 2018

Komisja Ustawodawcza /UST/ omówiła:
– wniosek Rzecznika praw Obywatelskich wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt K 11/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS),
– skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 16/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS),
– skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 17/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Andrzej Matusiewicz (PiS),
– skargę konstytucyjną wszczynającą postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt SK 30/17.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrana została poseł Barbara Bartuś (PiS),
– wniosek Prezydenta RP wszczynający postępowanie w sprawie zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt Kp 2/18.
Na reprezentanta Sejmu w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w powyższej sprawie wybrany został poseł Wojciech Szarama (PiS).