Komisja Zdrowia

12
Marzec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

9 stycznia 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Marek Tombarkiewicz.
Projekt zakłada:
– przejęcie przez Ministra Zdrowia zadań w zakresie utrzymania i obsługi technicznej Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, dotychczas realizowanego przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej;
– wprowadzenie pojęcia „dyspozytorni medycznej”, która stanie się komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego, pełniącą funkcję ośrodka działania SWD PRM na terenie województwa.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Tomasz Latos (PiS).