Komisja Zdrowia

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisja Zdrowia /ZDR/ przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Janusz Cieszyński.
Projekt ma na celu m.in.:
– wprowadzenie przepisów dotyczących Internetowego Konta Pacjenta (IKP);
– umożliwienie pacjentowi dostępu do części usług oferowanych w ramach tzw. Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP), udostępnionego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, również za pośrednictwem IKP (jednocześnie będzie możliwy dostęp do usług oferowanych przez IKP za pośrednictwem ZIP) – integrację IKP i ZIP;
– modyfikację przepisów dotyczących identyfikatorów używanych w systemie informacji w ochronie zdrowia;
– wprowadzenie mechanizmu określania minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych dla systemów teleinformatycznych usługodawców oraz podmiotów prowadzących rejestry medyczne.
Komisja przyjęła poprawki dotyczące wprowadzenia tzw. instytucji elektronicznego zlecenia na wyroby medyczne oraz poprawki o charakterze doprecyzowującym i redakcyjnym.
Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Alicja Kaczorowska (PiS).