Komisja Zdrowia

30
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

20 lipca 2018

 

Komisja Zdrowia /ZDR/ rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 2746 i 2780).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 9 poprawek. Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Poprawki miały na celu m.in.: penalizację nielegalnego wytwarzania, przetwarzania albo przerabiania środków zastępczych (zawierających substancje o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, które mogą być użyte w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna).
Sprawozdawca – Bernadeta Krynicka (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia – Zbigniew Król.