Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

11
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druki nr 2650 i 2666).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 2 poprawki. Komisje wnoszą o przyjęcie 1 poprawki i odrzucenie 1 poprawki.
Poprawka, którą Komisje proponują przyjąć, uzupełnia i doprecyzowuje przepisy dotyczące postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez organ gminy, do której włączono obszar gminy Ostrowice.
Poprawka, którą Komisje proponują odrzucić, zakłada, że gminy, które przejmą terytorium Ostrowic, będą mogły skorzystać z dodatkowych 5% dochodów PIT i CIT, zgodnie z art. 41 ust. 1 o ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dotyczącym dobrowolnego łączenia gmin.
Sprawozdawca – poseł Michał Jach (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Paweł Szefernaker.