Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

09
Listopad
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

17 lipca 2018

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ rozpatrzyły i zaopiniowały dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Prezesa Rady Ministrów na temat przyczyn, przebiegu, skutków awarii Centralnych Systemów Teleinformatycznych w dniu 12.06.2018 r., która sparaliżowała życie obywateli chcących dokonać istotnych czynności urzędowych”.
Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Mirosław Suchoń (N). Wskazał on na potrzebę dogłębnego poznania przyczyn awarii, sekwencji zdarzeń, analizy incydentu teleinformatycznego – zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, jak i realizacji uprawnień jego obywateli.
Minister cyfryzacji – Marek Zagórski poinformował, iż nie uległy awarii systemy teleinformatyczne, ale nastąpiła awaria sprzętu, elementu infrastruktury; nie doszło do wycieku danych, a decyzja o czasowym zablokowaniu systemów zapadła w celu wyeliminowania możliwych zagrożeń. Zapewnił, że zostały podjęte działania, które mają zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości – ma być przeprowadzony audyt, planowany jest zakup nowego sprzętu oraz gruntowna przebudowa systemu.
Po przeprowadzonej dyskusji Komisje przyjęły opinię, że zapoznały się z informacją Ministra Cyfryzacji na ww. temat i uznały ją za wystarczającą.