Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/ oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych (druk nr 2410).
Projekt ma na celu zapewnienie stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio i będzie miało zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. oraz ustanowienia nowego organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Komisje przyjęły poprawki redakcyjno-legislacyjne oraz ujednolicające i doprecyzowujące (m.in. ułatwiające współpracę Prezesa Urzędu z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz dotyczące przetwarzania danych z baz materiału genetycznego i biologicznego przez Instytut Pamięci Narodowej).
Komisje przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Jerzy Polaczek (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył: minister cyfryzacji – Marek Zagórski oraz zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Mirosław Sanek.