Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Obrony Narodowej

11
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisje: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii /CNT/ oraz Obrony Narodowej /OBN/ rozpatrzyły poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druki nr 2505 i 2659).
W czasie drugiego czytania zgłoszono 12 poprawek. Komisja wnosi o przyjęcie 2 poprawek i odrzucenie 10 poprawek.
Poprawki, które Komisje proponują przyjąć, miały na celu m.in.: zwiększenie budżetu w części, której dysponentem jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w związku z dodaniem nowego uprawnienia dla ABW, którym będzie prowadzenie i koordynowanie systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach występujących w sieci Internet.
Poprawki, które Komisje proponują odrzucić, dotyczyły m.in.: działalności, finansowania i uprawnień sektorowych zespołów cyberbezpieczeństwa.
Sprawozdawca – poseł Tadeusz Dziuba (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Karol Okoński.