Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

11
Październik
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

3 lipca 2018

Komisje: do Spraw Energii i Skarbu Państwa /ESK/ oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa /OSZ/ rozpatrzyły uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2683).
Senat zaproponował 3 poprawki. Komisje wnoszą o ich przyjęcie.
Poprawki miały na celu m.in. doprecyzowanie przepisu art. 24 stanowiącego o odszkodowaniu za ograniczenie sposobu korzystania dla właścicieli dróg wewnętrznych, które mogą mieć innego właściciela niż Skarb Państwa lub samorząd terytorialny.
Sprawozdawca – poseł Anna Paluch (PiS).