Komisje: do Spraw Unii Europejskiej oraz Spraw Zagranicznych

17
Sierpień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

5 czerwca 2018

Komisje: do Spraw Unii Europejskiej /SUE/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o współpracy na rzecz partnerstwa i rozwoju między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Islamską Republiką Afganistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Monachium dnia 18 lutego 2017 r. (druk nr 2465).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk.
Umowa umożliwia określenie zasad i warunków, na których będzie opierać się przyszłe partnerstwo między UE a Islamską Republiką Afganistanu. Stanowi pierwsze nawiązanie stosunków umownych i jest podstawą zobowiązania UE do wsparcia rozwoju Islamskiej Republiki Afganistanu.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Dominik Tarczyński (PiS).

Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Armenii z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 24 listopada 2017 r. (druk nr 2466).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk.
Umowa wpłynie korzystnie na współpracę w określonych w umowie dziedzinach, przyczyni się do rozwoju współpracy gospodarczej oraz stworzy pole do intensyfikacji dialogu politycznego między Warszawą a Erywaniem. Ratyfikowanie umowy potwierdzi także zaangażowanie Polski w rozwój polityki Partnerstwa Wschodniego stanowiącego jeden z wymiarów Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Dominik Tarczyński (PiS).