Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

13
Lipiec
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

8 maja 2018

Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży /ENM/ oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej /STR/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413).
Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Dariusz Piontkowski (PiS).
Projekt ma na celu doprecyzowanie regulacji dotyczących udziału przedstawicieli związków zawodowych w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły oraz utajnienie głosowań członków rady pedagogicznej w sytuacji gdy głosowanie dotyczy spraw osób pełniących stanowiska kierownicze w szkole.
Komisje przyjęły poprawkę o charakterze legislacyjnym.
Komisje przyjęły sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Dariusz Piontkowski (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Marzena Machałek.