Komisje: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych

10
Październik
2017

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 września 2017

Komisje: Finansów Publicznych /FPB/ oraz Spraw Zagranicznych /SZA/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r. (druk nr 1776).
Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Marek Magierowski.
Konwencja modyfikuje postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Została ona oparta na pracach OECD (Base Erosion Profit Shifting) mającej przygotować rozwiązania w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania, np. nadużywaniu umów podatkowych, e-handel, ceny transferowe, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych. Konwencja ma utrudniać dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne stawki podatkowe, a w konsekwencji uszczelnić systemy podatkowe państw, w tym Polski.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Artur Soboń (PiS).
W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów – Paweł Gruza.