Komisje: Finansów Publicznych, Spraw Zagranicznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka

12
Wrzesień
2018

Posted by nawiejskiej

Posted in Komisje Sejmowe

0 Comments

13 czerwca 2018

Komisje: Finansów Publicznych /FPB/, Spraw Zagranicznych /SZA/ oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka /SPC/ przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r. (druk nr 2546).
Celem Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy jest określenie sytuacji prawnej majątku, aktywów i działalności Banku Rozwoju Rady Europy oraz statusu prawnego organów Banku i jego funkcjonariuszy. Działalność tego Banku związana jest bowiem z szeregiem immunitetów i przywilejów o zakresie podobnym jak w przypadku korpusu dyplomatycznego. Podpisanie Protokołu, a następnie jego wejście w życie wpisuje się w założenia i cele polityki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Rady Europy.
Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.
Sprawozdawca – poseł Barbara Bartuś (PiS).
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych – Piotr Wawrzyk i podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Piotr Walczak.